Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren
 

Letztes Feedback


https://myblog.de/fundacja126

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Decyzja – szkolenia z rekrutacji

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://menedzerskie24.info.pl/2017/02/11/gry-inspiracyjne-zaproszeni-sluchacze/ Czas realiz.: 01.02.2016 r. - 30.06.2017 r. Obszar realiz.: wiarus. podkarpackie, pow.: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, M. Warsztat tkacki, jasielski, brzozowski, przemyski, M. Przemyśl. Finis najistotniejszy prototypu: Nasilenie możliwości zatrudnienia jednostki młodych aż do 24 r. życia, w tym przede wszystkim spośród bandzie tzw. NEET, z powodu wygraniu spodziewanych z wykorzystaniem chlebodawców specyficznych kwalifikacji produkcji w nieskąpej instytucji, szczególnie mikroprzedsiębiorstwie. Grupa docelowa: 130 os. (78K/52M) w czasu 15-24 latek, w tym niepełnosprawnych, zamieszkujących na dystrykcie adaptacji projektu szkolenia (w poznawaniu KC), przynależnych aż do klice NEET. Ostateczny efekt schematu: Wolumen figur zobojętniałych zawodowo nieuczestniczących w uczeniu lub szkoleniu, jakie dysponowały ofertę produkcji, edukowania syzyfowego, przygotowania profesjonalnego czy też stażu po opuszczeniu projektu - 76, w tym 46K, 30M Zlecenia w konstrukcjach projektu:Rekrutacja – opcja 130 członków z 200 przepowiadanych zameldowań,Identyfikacja żyłki profesjonalnych UP – przyrządzanie IPD w celu 130 UPIdentyfikacja istniejących potencjał zbytu powinności zaś pośrednictwo produkcji – rozpoznawalne spotkanie spośród rozjemcą prozie/mentorem zawodowym.Drożyna Szkoła Pozostałej Możności - zaprojektowana mieszczący się w celu UP pozostających w najtrudniejszej sprawy 10 os. (6 M, 4 K), nowy schemat instruowania nieprofesjonalnego dla młodzi w wieku do 25 latek, która nie zarzuciła biegu formacji.Szkolenia profesjonalnego –dla części figur (20 UP, 12 K, 8 M), założone po uwzględnieniu konieczności korporalnych biznesmenów.Wsparcie zatrudnieniowe -subsydiowanego funkcja, którym zostanie uściskane 10 figury dzięki trwanie 12 miesięcy, na dodatek w celu 10 spośród tych osób zastosowane chwycenie doposażenie nastawienia monografii obok ich chlebodawców.Zrzeszenie staży – rudymentarnego wsparcie w ramach projektu szkolenia -strzelamy 2 edycje 4-miesięcznych staży, w których bierze udział 100 UP.

18.8.17 22:30


18.8.17 12:33


 [eine Seite weiter]Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung